ASIEL VOOR GEKWETSTE MENSEN

Ingehaald door de werkelijkheid kan héél Nederland getuige zijn van een (sociaal) experiment. Geconfronteerd met spelregels die gaandeweg worden gemaakt of veranderd. Testen voor Toegang. Groepen mensen die vóór of tegen zijn. Ergens wel of niet in mogen.

Op vrijdag de 13de, een dag geassocieerd met pech en ongeluk, had Asiel voor Gekwetste Mensen een show moeten worden waarbij het publiek een cruciale rol speelt.
Een show waarin het event als kunstwerk wordt onderzocht. Een soort sociaal experiment in de vorm van een spelshow. In Extrapool, Nijmegen. Maar Covid-19 gooide roet in het eten.

Een show waarin de grenzen van spel verkend worden.
Een schuiloord waar er voor iedereen troost geboden wordt.
Iedereen heeft wel ergens een kwetsuur opgelopen.

Asiel Voor Gekwetste Mensen is het resultaat van een intensief artistiek onderzoek naar het event/evenement als kunstvorm.
Tevens wil dit project vragen oproepen over sociale ongelijkheid en privileges voor/door bepaalde sociale groepen.
Daarom werd besloten om in het Covid-tijdperk, waarin deze thematiek toch zeer actueel bleek, dit project te presenteren in gepubliceerde vorm.

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland en Isolde Venrooy.
Onmisbare gesprekspartners: Lucia Knoflickova, Nora Harrachi.

SELECTIE PAGINA’S