ASIEL VOOR GEKWETSTE MENSEN

Ingehaald door de werkelijkheid kon héél Nederland getuige zijn van een sociaal experiment. Je hoefde er de gemiddelde supermarkt maar voor in te lopen de afgelopen dagen. Waarschijnlijk heeft iedereen vrijdag of zaterdag wel ergens in een ontzettend lange rij gestaan, in een ruimte met meer dan 100 mensen. Geconfronteerd met spelregels die gaandeweg werden gemaakt of veranderd.

Op vrijdag de 13de, een dag geassocieerd met pech en ongeluk, had Asiel voor Gekwetste Mensen een show moeten worden waarbij het publiek een cruciale rol speelt. Een show waarin het event als kunstwerk wordt onderzocht. Een soort sociaal experiment in de vorm van een spelshow. In Extrapool, Nijmegen.

(in Mister Motley)

Een show waarin de grenzen van spel verkend worden.
Een schuiloord waar er voor iedereen troost geboden wordt.
Iedereen heeft wel ergens een kwetsuur opgelopen.

Asiel Voor Gekwetste Mensen is het resultaat van een intensief artistiek onderzoek naar het event/evenement als kunstvorm.
Tevens wil dit project vragen oproepen over sociale ongelijkheid en privileges voor/door bepaalde sociale groepen.
Daarom werd besloten om in het Covid-tijdperk, waarin deze thematiek toch zeer actueel bleek, dit project te presenteren in gepubliceerde vorm.

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland and Isolde Venrooy.
Onmisbare gesprekspartners: Lucia Knoflickova, Nora Harrachi.

SELECTIE PAGINA’S